Sergiy Zavgorodniy (2nd Engineer)

Sergiy Zavgorodniy
2nd Engineer